Arkiv

Arkiv för mars, 2009

Informationsblad Mars -09

mars 27th, 2009
Kommentarer inaktiverade för Informationsblad Mars -09

Städdag

Årets städdag planeras äga rum den 10 maj.

Mer information och kallelse kommer ett par veckor innan städdagen.
Vet ni redan nu om att det är något som behöver åtgärdas på städdagen utöver de vanliga aktiviteterna vi brukar genomföra. Kontakta då kontaktmannen i din länga så kan denne ta med detta till kontakmannamötet.

Möte med kontaktmännen

Styrelsen planerar att hålla kontaktmannamötet den 20 april, En separat kallelse kommer att gå ut till alla kontaktmän samt valberedningen.

Hemsidan

Ett förslag på årsmötet var att utöka funktionaliteten på hemsidan med blogg. Det arbetet är påbörjat och vår Webbmaster har kontaktat Newal Chahrstan för att få förslag på hur vi skulle kunna använda blogg på vår hemsida.

Ny sophantering

Under vecka 18 kommer grävningsarbetena påbörjas för installationen av de nya sopbehållarna i området. Det kan komma att till och från vara lite trångt vid vår infart och ber er att visa hänsyn till de personer som kommer att arbeta med installationen.

Belysning vid garagen

Elektrikern som har installerat den nya belysningen har lovat att under mars installera de sista lamporna och åtgärda den trasiga belysningen vid stora parkeringen närmast Björnbodaskolan. Styrelsen kommer även att begära att få in lösningsförslag på ersättande av de nuvarande halogenbelysningarna som går sönder hela tiden.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Author: