Arkiv

Arkiv för september, 2009

Inbjudan till Informationsmöte

september 30th, 2009
Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till Informationsmöte

Datum & Tid: Tisdagen 3 November 2009, 19:30

Plats: Björnbodaskolans matsal

 

Enligt önskemål på årsmötet kallar styrelsen härmed de boende i samfälligheten till informationsmöte för att redovisa de huvudaktiviteter som pågår i arbetsgrupperna. Valberedningen kommer att gå igenom vad kontaktmännen behöver hjälpa till med inför nästa årsmöte.

Dagordning:

1.      Uppdatering från styrelsen

2.      Status TV & Bredband

3.      Status underhållsplanen

4.      Genomgång för kontaktmännen inför årsmötet.

5.      Övriga frågor

 

Kallade:

·         Alla fastighetsägare

 

Övrigt:

·         Valberedningen består av Newal Chahrstan (230), Sanna Fallqvist (246), Malin Örth (166)

·         TV & Bredbands gruppen består av Fredrik Lindmark (244), Bengt Persson (306), Kari Lund (328), Anders Fallqvist (246)

·         De kontaktmän som inte personligen har möjlighet att delta bör avtala med någon annan i sin länga att delta på mötet.

Kontaktmän 2009

A 5 – 342

 

J 7 – 368

B 5 – 336

 

K 3 – 312

C 5 – 256

 

L 3 – 280

D 3 – 242

 

M 5 – 204

E 3 – 362

 

N 5 – 214

F 5 – 324

 

O 3 – 392

G 5 – 268

 

P 5 – 304

H 5 – 226

 

Q 5 – 286

I 5 – 236

 

R 7 – 178

 

 

S 3 – 184

 

Vänligen

Patrik Nilsson

Sekreterare
Svartvidets samfällighetsförening

Author:

Protokoll från styrelsemöte 2009-09-02

september 26th, 2009
Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemöte 2009-09-02
Author:

Sotning av imkanal från bostadskök.

september 10th, 2009
Kommentarer inaktiverade för Sotning av imkanal från bostadskök.

Visste du att sotare inte per automatik kommer och rengör och sotar imkanalen från bostadskök. År 2004, försvann ansvaret från sotaren att utföra sotning av imkanal från bostadskök och ansvaret vilar numera på fastighetsägaren.

Bränder i anslutning till matlagning är en av de största brandorsakerna och bränder i imkanaler på grund av bristande sotning förekommer. Sådana bränder kan orsaka skador, inte bara i det hus där branden uppstår, utan även i närliggande hus.

Sotning av imkanal från bostadskök behöver därför göras med jämna mellanrum för att förebygga brand samt förhindra den sanitära olägenhet som fett och smuts kan skapa i imkanalen.
Gällande intervall på rengörning av imkanal så rekommenderas en intervall om max 6 år. (Detta är den sista fristen som var lagstadgad och ligger som rekommendation)

Kostad för enstaka spisfläktar är 900:- ex. moms och om ni går ihop flera stycken minskar denna kostnad.

sotare

Author:

Kontaktmannamöte INSTÄLLT !!!

september 3rd, 2009
Kommentarer inaktiverade för Kontaktmannamöte INSTÄLLT !!!

Det planerade kontaktmannamötet den 8 September kommer att ställas in då arbetsgrupperna inte har är färdiga att redovisa för kontaktmännen. Styrelsen valde att ställa in mötet och istället kombinera det med det informationsmöte som skall hållas om TV frågan & Underhållsplan.

Datum för Informationsmötet är 3 November och vi kommer hålla till i Björnbodaskolansmatsal.
Start 19:30

Inbjudan kommer att delas ut under nästa vecka.

Author: