Arkiv

Arkiv för december, 2011

Dags för motioner & annan viktig information

december 22nd, 2011
Kommentarer inaktiverade för Dags för motioner & annan viktig information

Motioner
Enligt våra stadgar är det nu dags att för medlemmar att komma in med motioner inför styrelsemötet i februari. Dessa ska vara oss tillhanda senast 31 januari så att vi hinner
bereda frågorna. Vi återkommer med datum för stämman efter styrelsemötet den 10 januari.

Garageportar
Vi har fått in 81 JA varav 2 med kommentarer och frågor. 1 nej och 6 har svarat med att välja bort båda förslagen och hänvisar till ett långt dokument med kommentarer. 28 hushåll har inte kommit in med svar.
Vi har valt mellan flera offerter. Tillval kan göras såsom motor för fjärrstyrd öppning.
Rolf Hamlin på Garageportexperten (GPE) i Täby svarar gärna på frågor,
telefon 0708-101315.
Däremot sparar frågan kring finansiering till stämman i februari. Vi vet nu mer och dessutom att vi har tid för att arbeta med att få in fler offerter med möjligheter till fördelaktiga lån och därmed ta ett nytt gemensamt beslut kring hur vi gör på bästa sätt.

Asfaltarbetet för vattenavrinning vid garagelängorna blev ca. 30 000 skr billigare mot vad  ÅF kalkylerat. Totalt 130.000:-

Vattenräkningen
På höstmötet aviserade vi att det skulle komma en resträkning på vattenförbrukning. Vi tog också ett beslut om fakturering men vi har fått hjälp av Bengt Lindholm som tidigare ingått i styrelsen och därmed hade tillgång till gamla underlag och dessutom förståelsen för att utreda de felaktigheter som upptäckts i bokföringen. Han fann att samfälligheten fakturerat för mycket för vattenförbrukningen tidigare tillfällen och därmed är vi flera husägare som fått en glad överraskning då vattenräkningen blev liten.

TV-räkningen från COMHEM
Vi har fått samfällighetens faktura uppdelad vilket medför att alla kan få den uppdelad. Vi tar upp detta på stämman i början av februari. Detta medför att som ni märkt, ingen faktura i december. Den totala investeringen är 840.000:-

Nytt parkeringsbolag
Vi kommer under januari att göra ny skyltning då vi byter parkeringsbolag. Boende får ett extra parkeringstillstånd + 24 timmars ospecificerade tillstånd som fylls i för varje tillfälle. I övrigt P-skiva 6 timmar. Vi får lossa last vid husuppfarter under 20 min men lappas direkt om vi står på vändzon eller fel på annat sätt. Ni kommer att få mer information och tillstånd m.m. i samband med att den nya skyltningen kommit upp.

Se upp för tjuvar som inte bryr sig om larm
Det har kommit till vår kännedom att det utförs många inbrott där det tycks som om tjuvarna också tar sig in i larmade hus. Vi behöver med andra ord hjälpa varandra att ha ökad uppsikt över varandras hus.

VI I STYRELSEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Author: